Energiecontract

Vanaf 1 januari wordt het huidige energiecontract aangepast. De laatste jaarafrekening over de periode april 2021 tot en met maart 2022 bedroeg € 62.000, -. Op basis van het verbruik over die periode zijn we met het nieuwe contract € 192.000, - kwijt.
In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een bedrag van € 150.000, - voor de energiekosten. Om binnen deze begroting te blijven moeten we dus € 42.000, - besparen. Dit komt overeen met een besparing van 22%.
Dit zijn de genomen en nog te nemen stappen in het kader van de energiebesparing:

  1. Het nauwkeurig in kaart brengen van het huidige gasverbruik.

Het doel hiervan is om het energiebeheer goed in de vingers te krijgen. Dat gebeurt onder andere door het dagelijks uitlezen van de verbruikshoeveelheden. Met die gegevens kunnen we de nachttemperaturen van vooral de kerkzalen optimaal instellen bij een gegeven (verwachte-) buitentemperatuur. Ook kunnen we met deze gegevens gebruiken om precies op tijd de opwarming van een kerkzaal te starten, dus niet onnodig lang.
Dit alles vereist het plaatsen van extra tussenmeters voor gas in de Oase en de Zuiderkerk om daarmee het gasverbruik van de kerkzaal en de bijzalen afzonderlijk te kunnen monitoren. In de Zuiderkerk is dit reeds gerealiseerd, de Oase volgt binnenkort. Ook zijn er inmiddels zogenaamde dataloggers geplaatst om de temperatuur per ruimte te meten.

  1. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik.

Het verlagen van de comfort temperatuur naar 18 ˚C.
Het verlagen van de nachttemperatuur naar 12 ˚C.
Individuele op de planning gebaseerde CV regeling per ruimte.
Het optimaliseren van de verwarming van de Oase door het zoveel mogelijk verwarmen van de kerkzaal - inclusief de ontmoetingsruimte – met behulp van de aanwezige convectoren. De vloerverwarming wordt alleen gebruikt om de nachttemperatuur van 12 ˚Cte handhaven.
Het zorgvuldig gebruik, naar behoefte, van de ventilatie van de Oase en de Zuiderkerk om te voorkomen dat onnodig warme lucht wordt afgezogen en vervangen door koude buitenlucht.

  1. Het concentreren van activiteiten

Bij met name bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers wordt gekeken waar deze het beste kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten verplaatst naar een plek waar, vanwege ander activiteiten, toch al wordt verwarmd.

  1. Het tegen het licht houden van onze verhuurtarieven

We zullen op basis van de nieuwe energietarieven de huurbedragen van de verschillende niet-kerkelijke huurders tegen het licht houden. Waar blijkt dat we vanwege de hoge energiekosten geld toeleggen op de verhuur, gaan we in gesprek met die partijen over een energietoeslag tijdens de winterperiode.

  1. Het opstellen van een noodplan

Met bovengenoemde maatregelen verwachten we de benodigde besparing van 22% te kunnen halen. Mocht blijken dat dit, bijvoorbeeld vanwege een bovengemiddeld strenge winter, niet gaat lukken, zullen we met een nader plan komen dat inhoudt dat we de activiteiten in onze gebouwen, inclusief de zondagse eredienst, verder gaan concentreren en/of beperken. Met de huidige maatregelen en inzet van alle betrokkenen hopen en verwachten we dat dit niet zover zal hoeven komen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Cor Staal