PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Jaarverslag 2022 van werkgroep Grote Kerk

Het jaarverslag van de Werkgroep Grote Kerk met de verslagen van de taakgroepen staat online onder Grote Kerk - Documenten - Algemeen (pgdrachten.nl)

Wat hield de Werkgroep Grote Kerk de laatste tijd bezig

Woensdag 16 november kwamen we als werkgroep weer bijeen. Het eerste waar ik in deze vergadering behoefte aan had was mijn verwondering en bewondering uit spreken over de vele activiteiten die in en rondom de Grote Kerk plaatsvinden. De Taakgroepen Vieren, Cultuur en Maatschappij voeren hun taken zeer zelfstandig uit. Als voorzitter van de werkgroep hoef ik daarom slechts als olie-mannetje op te treden (als dat al nodig is) en te zorgen dat de onderlinge communicatie goed verloopt.

Eddie Reinders is door het CvK benoemd als de nieuwe kerkmeester voor de Grote Kerk. Klaas van Marrum is al gestopt, maar kan nu met een gerust hart het stokje overdragen. Want Klaas had/heeft hart voor de Grote Kerk; als gebouw en gemeenschap. Van onze kant zijn we hem heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet, maar ook voor de manier van waarop we samen konden werken.

Afgelopen maanden werden als proef de kerkdiensten in de Grote Kerk om 10.30 uur gehouden. Gezien de merendeels positieve reacties en het toegenomen kerkbezoek stellen we de kerkenraad voor de aanvangstijd definitief op 10.30 uur vast te stellen.

We werden in de vergadering uitgebreid bijgepraat over de plannen van de Taakgroep Cultuur voor het komende jaar. In de Activiteitenkalender in Geandewei zult u ze terug zien. Het adventsproject “Opklimmen naar het Licht” wordt komende week ingericht.

Elk werkgroep-lid Grote Kerk is ook lid van een andere Werkroep binnen de PGD. Ik was blij dat we kunnen constateren dat er steeds meer lijn in de activiteiten van de Werkgroepen PGD komt; mee doordat meer duidelijkheid ontstaat over wat van hen verwacht wordt.

Op zaterdag 19 november was er gelegenheid voor iedereen – gelovig of niet, lid van een kerk of niet gelegenheid om vrij binnen te lopen in de Grote Kerk om op zijn of haar eigen manier stil te staan bij het gemis van geliefden, familieleden of vrienden. De gemeenschap rond de Grote Kerk wilde de rijkdom van het gebruik, zoals wij dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kennen, graag delen. En er wordt goed gebruik van gemaakt. Het optreden van het Trio Alma Rosé was een waardevolle aanvulling op het gebeuren.

Voorjaar 2022 is het rapport van “Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente” door de Denktank PGD gepresenteerd; en is daarna vast gesteld door de Kerkenraad. Het rapport leefde nog niet zo in onze werkgroep. Daarom gaan we het komende half jaar bekijken op welke wijze wij invulling kunnen geven aan de voorstellen.

Voor de BHV-groep Grote Kerk (BHV = Bedrijfs-Hulp-Verlening) hebben zich een nieuw aantal mensen aangemeld. We vragen het CvK om een opleiding voor deze vrijwilligers te laten verzorgen. Zelf gaan we ons buigen over de organisatie van deze pool Bhv’ers. Ook het hulpverleningsplan/calamiteitenplan voor de Grote Kerk behoeft nieuwe aandacht en wellicht actualisatie.

Het CvK heeft onze begroting vast gesteld. We merken dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Er moest gesnoeid worden. Op een positieve en creatieve wijze willen we aan de slag gaan met de ons toe gedeelde gelden.

Met nog een drukke maand december voor de boeg hopen wij als werkgroep op 18 januari weer bij elkaar te komen.

Jan van der Leij
voorzitter

Als Taakgroep Vieren en als Werkgroep Grote Kerk willen we de aanvangstijd van de ‘11-uurdiensten’ in het laatste kwartaal vervroegen naar 10:30 uur.

De enquête die we hielden leverde géén duidelijke voorkeur op, maar ook van gemeenteleden buiten de vaste bezoekers van de Grote Kerk kwam de vraag om iets eerder te beginnen. De Werkgroep heeft het verzoek om het experiment te mogen uitvoeren bij de Kerkenraad ingediend en er werd positief op gereageerd. Het definitieve besluit leest u in de weekberichten en de volgende Geandewei.

Concreet betekent het dus dat de Vieringen in de Grote Kerk in het vierde kwartaal, van 2 oktober tot en met 25 december om 10:30 uur beginnen. Koffie en thee is er vanaf 10:00.

Het nieuwe seizoen begint op 1 oktober a.s. en per die datum zijn nieuwe gastvrouwen en gastheren van harte welkom. Onze bezoekers komen elke week op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Twee keer per maand genieten zij van een heerlijke warme maaltijd, door een aparte groep kookvrijwilligers gemaakt.
Het bestaande aantal gastvrouwen/-heren verdient uitbreiding. Daarom zijn we per 1 oktober a.s. op zoek naar nieuwe gastvrouwen en/of -heren. Zij ontvangen in tweetal de bezoekers bij toerbeurt, schenken koffie, maar vooral aandacht. De sfeer is ontspannen. De bezoekers zijn dankbaar.
Eigenlijk is het belangrijkste, dat u als een gastvrouw of gastheer goed kan luisteren en bijdraagt aan de goede sfeer. Is dit iets voor u? Heeft u hierover vragen? Aarzel niet en neem gerust even contact met ons op.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, Zuidkade 19 te Drachten.
Lies Kruiper
René Klaassen

Inspiratie en bezinning van de PGDrachten

Wat verwachten we van “Inspiratie en Bezinning”?
Aan de Werkgroep Grote Kerk is gevraagd om het voortouw te nemen bij het opstarten van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”. Dit doen we graag, maar dit kunnen we niet alleen. Uw input is nodig om zicht te krijgen op de verwachtingen die rond deze nieuw te vormen Werkgroep “Inspiratie en Bezinning” leven.
In een eerste inventarisatieronde zouden we daarom graag antwoorden willen krijgen op één of meer van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen lenen zich voor bezinning?
2. Welke activiteiten hebt u als inspirerend ervaren?
3. Heeft u contactgegevens van aanbieders van programma’s, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, evenementen etc. die geschikt kunnen zijn voor een programma van de Werkgroep “Inspiratie en Bezinning”? Wilt u meedenken: Graag ontvangen wij uw adviezen via een mail aan, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens de Werkgroep Grote Kerk.
Ad Vermeulen