Kerkelijk Bureau (oostzijde Zuiderkerk)

De Drift 46, 9203 GH Drachten
T: (0512) 53 99 46
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website Drachten: https://pgdrachten.nl

Openingstijden Kerkelijk Bureau

Geopend op woensdag tussen 10.00-12.00 uur. Wilt u buiten de openingstijden een afspraak maken dan kan dat telefonisch tijdens de openingstijden naar 0512-539946 of door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Medewerkers:

Dhr. J.W. Offinga
Mevr. A. Hoekstra-de Haan
Mevr. F. Steringa
Mevr. T. Dijkstra-Kloosterman

Noorder- en Zuiderbegraafplaats

Uitvoerend beheerder:
De heer F. de Jong
T: (06) 234 086 05

Protestantse Gemeente Drachten juni 2023

Algemene Kerkenraad
Scriba: p/a Kerkelijk Bureau
De Drift 46
9203 GH Drachten
E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdienstenrooster PGDrachten

Dhr. A. Riedstra is kerkdienstroosteraar voor de PGDrachten. Voor vragen etc. kunt u bij hem terecht.
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betalingen aan de Protestantse Gemeente Drachten

Belastingaangifte

Wat is een RSIN-nummer?
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.
Het RSIN-nummer van de PGDrachten is 817951581 en van de Diaconie 824128497.

Betalingen aan de Protestantse Gemeente te Drachten; Inleiding

Het werk in de Protestantse Gemeente te Drachten is financieel gezien volledig afhankelijk van bijdragen en giften van onze gemeenteleden. In dat kader zijn er veel kanalen via welke deze bijdragen lopen, met elk hun specifieke werkwijze en benadering. Daarmee bestaat het risico dat u als gemeentelid door de bomen het bos soms niet meer ziet. Om daarin te voorzien vindt u hieronder een beschrijving van alle bestaande geldstromen en de bijbehorende procedure, in de hoop daarmee eventuele vragen of onduidelijkheden op dat gebied te ondervangen. Mocht u desondanks nog behoefte hebben aan nadere informatie, kunt u altijd contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) naar aanleiding van de Actie Kerkbalans

In januari wordt jaarlijks de Actie Kerkbalans gehouden. Financieel gezien één van de belangrijkste bronnen om onze Gemeente in stand te kunnen houden. U doet dan een toezegging voor het gehele kalender jaar en daarbij geeft u aan in welke maand(en) u die toezegging gaat voldoen.
Hierbij kunt u kiezen uit automatische incasso of het zelf zorgdragen van uw betalingen.
Bij automatische incasso incasseert de kerk in de door u aangegeven maanden de bedragen geheel automatisch. Dat is voor de kerk het meest voordelig omdat daar verder geen handmatige handelingen aan te pas hoeven te komen. Een automatische incasso vindt plaats op de 25e dag van een maand of de eerstvolgende werkdag.
Bij het zelf zorgdragen van uw betalingen maakt u zelf uw bedragen naar het IBAN van de kerk (zie boven) over onder vermelding van VVB en dan uw registratienummer. Dat registratienummer staat op uw formulier van de Actie Kerkbalans of u kunt dat opvragen via een mail naar het Kerkelijk Bureau via bovenstaand e-mailadres.

Kerkblad Geandewei

Hiervoor vragen wij aan u een jaarlijkse lezersbijdrage van € 32,50. Bij voorkeur via automatische incasso. Deze automatische incasso vindt plaats op de 16e dag van de maand april of de eerstvolgende werkdag.
Bij de mensen die hier geen toestemming voor hebben gegeven wordt bij het kerkblad van begin april? een betaalinstructie gedaan. Ook hier geldt weer dat automatische incasso gezien de kosten voor de kerk de voorkeur heeft.

Solidariteitskas

De jaarlijkse verplichte afdracht van onze gemeente naar de landelijke Solidariteitskas is vastgesteld op ongeveer € 20.000,-. Ter dekking van deze kosten vragen wij aan een ieder vanaf 18 jaar een bijdrage van minimaal € 10,-.

Van de personen die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso wordt die geïncasseerd in september of oktober. Een automatische incasso vindt plaats op de 25e dag van een maand of de eerstvolgende werkdag.

Bij de andere gemeenteleden wordt een betaalinstructie bezorgd. Ook hier geldt weer dat automatische incasso gezien de kosten voor de kerk de voorkeur heeft.

Paascollecte – Voorjaarsbijdrage – Eindejaarscollecte

Voor deze acties ontvangt u een betaalinstructie met bijbehorend schrijven met de bestemming van deze acties. Let op, het genoemde kenmerk is niet voor elke actie gelijk.

Wekelijkse collecten

Als er reguliere kerkdiensten zijn wordt er in de dienst gecollecteerd voor de in het kerkblad vermelde doelen.
Als er aangepaste of geen diensten zijn, kunt u een doel van een collecte toch ondersteunen door geld over te maken. U gaat naar de website van onze gemeente, W: pgdrachten.nl en klikt vervolgens op: Doelen en acties

U komt dan op een site van onze kerk. Tot en met woensdag kunt u doneren voor collectes van de afgelopen zondag. Vanaf donderdag kunt u dan doneren voor collectes van de komende zondag.
Na het invullen van het Giftenformulier gaat u doneren via iDEAL. Kort daarna wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven onder vermelding van Protestantse Gemeente te Drachten via ING Bank. Let op dat u dit IBAN nergens anders voor gaat gebruiken.

Giften voor de Protestantse Gemeente te Drachten

Die kunt u overmaken naar NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Prot. Gem. te Drachten onder vermelding van de bestemming van uw gift.
Ook kunt u naar onderstaande link gaan en via iDEAL een algemene Gift/donatie overmaken voor het werk van de Protestantse Gemeente te Drachten.
https://site.skgcollect.nl/46/pagina/281/gift-donatie-algemeen.html

Giften voor De Schakel

Die kunt u overmaken naar NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. Prot. Gem. te Drachten onder vermelding van De Schakel met de bestemming van uw gift.

Gebruik van de app Appostel

Dan is er intussen natuurlijk ook een app ontwikkeld met de toepasselijke naam Appostel. Zowel voor Android als voor een iPhone is deze beschikbaar en op de gebruikelijke wijze te downloaden. Bij het installeren van Appostel kiest u voor de Protestantse Gemeente te Drachten. Als u dezelfde gegevens gebruikt als die u eventueel gemaakt heeft bij het aanmaken van een Account dan herkent Appostel u vrij snel. Met Appostel zijn uw giften voor de collectes nog simpeler te doen omdat u dan niet hoeft in te loggen.

Mocht u bij het uitproberen vragen hebben dan kunt gerust met mij bellen.
Vrijwilliger Kerkelijk Bureau
Jan-Willem van Mersbergen
T: (06) 139 698 56

Incassanten-ID

Bij de contracten voor automatische incasso heeft de kerk een eigen Incassanten-ID, dat is NL27ZZZ302584829123. Dat hoeft u nooit te gebruiken maar we zijn verplicht dat te vermelden.

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen is een goede zaak. Zeker als u het eventuele belastingvoordeel mede ten goede laat komen aan onze kerk. We kennen 3 soorten:
Kaarten van € 20,- met daarop 40 bonnen van € 0,50
Kaarten van € 25,- met daarop 25 bonnen van € 1,00
Kaarten van € 50,- met daarop 25 bonnen van € 2,00

Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau maar vanwege administratieve redenen en de daaruit voorvloeiende kostenbesparingen vragen wij uw aandacht voor de meest gemakkelijke wijze van bestellen.
U gaat naar de website van onze gemeente www.pgdrachten.nl en klikt vervolgens op Collectebonnen:

U ziet dan onderstaand overzicht:Direct links naast de knop Bestel ziet u een tellertje dat standaard op 0 staat. Als eerste verhoogt u dit door het intikken van de door u gewenste waarde van de collectebonnen van een bepaalde soort.
Dit doet u bij elk van de gewenste soort collecte bonnen.
Direct daarna klikt u op de knop Bestel en op het volgende scherm klikt u op de knop Naar winkelwagen.
U controleert dan uw bestelling en indien gewenst kunt u nog een andere soort collecte bon bestellen en/of het aantal aanpassen.
Als u tevreden bent kunt u uw bestelling gaan afronden door op de knop Volgende te klikken.
Op het scherm dat dan verschijnt kunt u verder gaan door een keuze te maken door op Volgende te klikken onder een
• Nieuwe bezoeker
U wordt dan gevraagd om een account aan te maken zodat u de volgende keer met meer gemak kunt bestellen. Uw kerklidnummer hoeft niet ingevuld te worden.
of
• Terugkerende bezoeker
Als u al eerder op deze wijze collectebonnen heeft besteld door uw account gegevens in te vullen.

In beide gevallen handelt u verder in de volgorde zoals de site u die aangeeft waarbij u de betaling gaat via iDEAL.

Diaconie-ZWO (Zending-Werelddiaconie-Ontwikkelingssamenwerking) en Kerkradio

Namens de CvD (College van Diakenen) wordt de administratie van de bijdrage gedaan door dhr. J.W. van Mersbergen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , T: (06) 139 698 56

IBAN NL40 RABO 0373 7368 43 t.n.v. Diaconie-ZWO te Drachten
Wilt u bij de omschrijving de bestemming vermelden?

Voor zowel de Diaconie als de ZWO kennen we donateurs met een vaste toezegging. Hierbij kunt u kiezen uit automatische incasso of het zelf zorgdragen van uw betalingen.
Bij automatische incasso incasseert de Diaconie/ZWO in de door u aangegeven maanden de bedragen geheel automatisch. Dat is het meest voordelig. Een automatische incasso vindt plaats op de 15e dag van een maand of op de eerstvolgende werkdag.
Bij het zelf zorgdragen van uw betalingen maakt u zelf uw bedragen naar het IBAN van de Diaconie/ZWO (zie de regels hiervoor) over onder vermelding van Bijdrage Diaconie of Bijdrage ZWO.

Kerkradio-Kerkomroep-Webradio

Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een Webradio. Wilt u gebruikmaken van een Webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een Webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een Webradio te gebruiken.
Deelgebieden West en Zuid Henk Janssens T: (0512) 51 08 37.
Deelgebieden Noord en Oost Albert Buma, T: (0512) 51 60 60.

Met een eigen computer, laptop, iPad of mobiel kan gratis ingelogd worden op www.kerkomroep.nl , daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de kerk van uw keuze. Bij de computer of laptop staat dan links boven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd. Op uw iPad, kunt u de dienst beluisteren via live uitzending.

Incassanten-ID van de Diaconie-ZWO en Kerkradio

Bij de contracten voor automatische incasso heeft de Diaconie-ZWO-Kerkradio een eigen Incassanten-ID, dat is NL58ZZZ302584823230. Dat hoeft u nooit te gebruiken maar we zijn verplicht dat te vermelden.

Diversen

Help de administratie van de kerk
Berichten van verhuizing, overlijden, verbintenis en scheiding worden ontvangen van de Basisregistratie Personen (BRP). Uitzondering hierop zijn de gemeenteleden met een SILA-bezwaar.
Geboorten worden niet door de BPR doorgegeven. Dit moet u zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.
Een kerkelijk huwelijk dient u ook zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Kopieerwerk

Kopieerwerk vóór woensdag gemaild naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus (De Drift 46) ligt op donderdag tussen 11.00- 14.00 uur klaar.

Regelmatig wordt drukwerk aangeleverd in de vorm van een boekje of liturgie. Om dit goed te kunnen verwerken zijn een aantal criteria van toepassing.
Graag aanleveren in Word of PDF. Formaat A4. Het drukwerk wordt gevouwen en geniet. U blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud en eventuele (type)fouten.
Wilt u uw naam, telefoonnummer en betreffende deelgebied of organisatie vermelden s.v.p.

Wat te doen bij geboorte, doop, huwelijk, jubileum, ziekte, verhuizen en overlijden.

In onze gemeente leven we graag mee in blijde en droeve tijden. Wilt u uw wijkouderling of sectie op de hoogte houden bij een geboorte, jubileum, ziekte en overlijden? Hartelijk dank alvast.

Bij opname in het ziekenhuis…

Als in het ziekenhuis bezoek zou willen van uw wijkpastor of ouderling, laat ons dat dan op één of andere manier weten.

Trouwen…

Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Neem dan ruimschoots van te voren contact op met de predikant van uw keuze. Leg eerst met hem of haar een datum vast en bespreek pas daarna (bijvoorbeeld!) de kerk of zaal en de muziek...
Voor informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Dopen…

Samen met de ouders bereidt de predikant een doopdienst voor. Om dat goed te kunnen doen wordt het aantal dopelingen beperkt tot vijf. Zijn er meer aangemeld, dan wordt in overleg met predikanten en ouders naar een andere mogelijkheid gezocht.
Om eerst met elkaar te praten over de doop van je kind, en ter voorbereiding van het gesprek met de predikant, is er een boekje beschikbaar dat wordt aangeboden aan de ouders wanneer de wijkpredikant, het sectieteam of het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangt. De tekst van dit boekje kunt u ook (in iets gewijzigde vorm) lezen op deze website.

Overlijden…

Bij het overlijden van een naaste moet er meestal veel op korte termijn geregeld worden. Wie moeten er benaderd worden? Hoe bereiken we de kerk? Waar moeten we aan denken? Om u hierbij in de eerste ogenblikken na een overlijden van dienst te zijn hebben we een handleiding voor u opgesteld. Ook kunt u hier suggesties en materiaal vinden voor het vervolg: de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst.

Persoonlijke veranderingen...

Het is belangrijk de kerkelijke administratie goed bij te houden. Wilt u daarom adreswijzigingen, berichten van overlijden, geboorte, huwelijk en echtscheiding doorgeven aan het kerkelijk bureau?

Mutaties

Wilt u uw mutaties niet in het kerkblad, meld dit dan vroegtijdig bij uw ouderling of sectie.