Samenstelling werkgroep Toekomst van Drachten
Afgelopen zomer heeft u in Geandewei kunnen lezen dat er een werkgroep zal worden ingesteld naar aanleiding van de resultaten van een studiedag in mei. Op 5 december was het zover en is deze werkgroep geïnstalleerd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Samenstelling:
Zoals destijds is geformuleerd diende de samenstelling van de werkgroep een goede afspiegeling te zijn van de PGDrachten en is als volgt ingevuld:
Onafhankelijk voorzitter en secretaris zijn respectievelijk ds. Piet Beintema uit Dokkum, gemeenteadviseur voor de PKN en Marieke van Heeringen, lid van de PGDrachten;
leden komend uit de wijken zijn Gert van Dam (Noord), Fokke Wijngaarden (Oost), Ties Zweers (Zuid) en Jelle Cnossen (West);
leden komend uit diverse centrale raden zijn Jan Wesselius (vanuit de Centrale Jeugdraad), Ale Groen (vanuit de Centrale Diaconie) en Henk Tiegelaar (vanuit het College van Kerkrentmeesters).

Intentie
In de AK van juni is besloten om de werkgroep de intentie die uit bovengenoemde studiedag naar boven is gekomen te laten onderzoeken. Deze intentie luidt: er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden.

Feitelijke opdracht
Om de intentie te onderzoeken dient de werkgroep eerst vast te stellen hoe de huidige situatie is, wat er allemaal speelt binnen de PGDrachten en wie de gesprekspartners zijn.
Vervolgens dient de werkgroep vanuit die situatie de wenselijkheid en vervolgens de haalbaarheid aan te geven van de situatie zoals beschreven in de intentie. Ook dient de werkgroep te kijken naar meerdere modellen dan de ene, in de intentie genoemd. Aspecten die de werkgroep daarbij in beschouwing dient te nemen zijn communicatie naar gemeenteleden en kerkelijke vergaderingen/commissies, tijdstraject, regelmatige terugkoppeling naar AK, beslismomenten.
We verwachten van de werkgroep in maart 2015 een plan van aanpak met daarin een tijdpad te ontvangen.

Hans Bouma, scriba van de Algemene Kerkenraad

Geacht gemeentelid,
De werkgroep “Toekomst van de PGD” heeft zijn werk bijna afgerond. De bevindingen en aanbevelingen worden binnenkort bekend gemaakt in een rapport. De Algemene Kerkenraad heeft er voor gekozen om de behandeling van het rapport in tweeën te knippen: een informatieronde in februari en een besluitvormingsronde in de periode maart tot en met juni.
Om iedereen zo volledig mogelijk en ook gelijktijdig te informeren heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot de volgende opzet van de informatieronde:

Op donderdag 9 februari 2017 geeft de werkgroep een presentatie van de uitkomsten van hun onderzoek op een avond waarvoor alle ambtsdragers van alle wijken van de PGD zijn uitgenodigd. Op deze avond wordt het rapport, waarvan de inhoud tot dan toe alleen bekend is bij de leden van de werkgroep, vrijgegeven.
Op donderdag 16 februari volgt een soortgelijke avond waarbij alle leden van de PGD zijn uitgenodigd. 

In de week hierna verschijnt een samenvatting van het rapport in Geandewei en op de website.
Vervolgens is er op donderdag 2 maart een soort van “terugkom”avond voor alle leden.
Iedereen heeft dan 2 of 3 weken de gelegenheid gehad om het rapport door te nemen en op zich in te laten werken. Het kan zijn dat er nog vragen zijn of dat er nog behoefte is met de werkgroep over bepaalde zaken te spreken. 
Hierna heeft de werkgroep zijn werk gedaan en gaat het rapport de wijken in. In mei/ juni hopen we binnen de Algemene Kerkenraad tot een definitief besluit te kunnen komen in samenspraak met en gehoord hebbend de reacties van de wijken.

U bent van harte uitgenodigd op 16 februari en/of 2 maart 2017. 
De locatie is de Arke, we beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba AK

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com