Kerkdiensten Schakel 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 mochten we onze vrijwilligers bedanken voor al het werk dat zij voor de Schakel doen. Op allerlei manieren zorgen zij er voor dat we al onze activiteiten kunnen doen.
Bijvoorbeeld door het helpen bij de rommelmarkten, het ophalen van de spullen voor de rommelmarkt, het rondbrengen en/of het in elkaar zetten van ons maandelijks Lezerscontact, de handwerkclub, aanwezig zijn tijdens de opening op de donderdagochtend van de Skuorre, het helpen van de koster en op nog meer niet genoemde manieren.
Heel hartelijk bedankt mensen !

De Schakelcommissie.
Op de foto staat een grote groep van deze vrijwilligers..

Soli Deo Gloria 

Tijdens de dienst van 6 mei 2018 hebben we voor de laatste keer kunnen luisteren naar de liederen die het koor ‘Soli Deo Gloria’ uit Drachten voor ons heeft gezongen.
Helaas hebben zij moeten besluiten om na 45 jaar te stoppen met het koor.
Het koor is begonnen in de Schakel en heeft haar laatste optreden gehouden in de Schakel.

Heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage tijdens diensten in de Schakel.

Namens de Schakelcommissie.

Wat geloven wij:

De Schakel erkent God de Vader als haar Schepper die ieder van ons persoonlijk kent. De Schakel erkent dat Jezus de Zoon van God is, die door Zijn leven, sterven en opstanding, de allesbepalende rol speelt in ons leven. Hij is onze weg naar de toekomst. De Schakel wil zich laten leiden en inspireren door Gods onmisbare Heilige Geest.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com