Coronabeperkingen
Het aantal kerkgangers is weer beperkt en u dient zich weer aan te melden.
In de Oase kunnen 100 kerkgangers een plaats vinden op 1,5 meter afstand, in de Zuiderkerk 85 en in de Schakel en de Grote Kerk elk 30. Draag bij binnenkomst een mondkapje, als u zit mag het af.
Gemeentezang beperkt zich tot het eerste en het laatste lied.
Aanmelden kan via www.pgdrachten.nl kies dan Kerkdiensten boeken, kies de kerk en vul uw gegevens in, als u zich aangemeld heeft krijgt u een email als bevestiging. Lukt het niet bel dan: Marieke van Heeringen T: (06) 250 850 98.

Meer hierover vindt u onder "nieuws" en bij Vieringen en Diensten op de centrale site van pgdrachten. 
Aanmelden is verplicht, dit kan via: pgdrachten.nl en klik op het blokje "Kerkdiensten boeken" rechts op de eerste pagina of onder menu-item "Diensten". 

Zondag 5 december, Tweede Adventzondag
De Oase
09:30 uur: Ds. Gera den Dikken, m.m.v. het Oase Combo
Doopdienst en afscheid koster Janke van der Laan
Deze 2e Adventsdienst zal een viering zijn vol bijzonderheden. We zijn blij dat in deze viering de Heilige Doop bediend mag worden aan drie kinderen:
Samuel Jozua Pranger (geboren op 14 oktober 2017) en Boaz Gideon Pranger (geboren op 22 augustus 2019), zonen van Sebastiaan en Kim Pranger (Smaragd 25, 9207 GG)
Abbygail Tjaltje Wijbenga (geboren op 3 augustus 2021), dochter van Floris Hendriks en Anna Wijbenga (Hunze 215, 9204 BM).
Door de Doop zal Gods Naam met hun naam worden verbonden.
Speciaal voor de kinderen van OaseKidz zullen Niets en Niks iets komen te vertellen. Dat gaat ergens over! Zijn jullie ook benieuwd wat ze te vertellen hebben?
In deze dienst nemen we ook afscheid van koster Janke van der Laan. Ze is 10 jaar koster geweest van De Oase. We zullen haar missen! Aan deze feestelijke maar ook ontroerende dienst zal het Oase Combo haar muzikale medewerking verlenen. Van harte welkom, in de kerk of online!

Zuiderkerk
10:00 uur: Ds. Jurgen van den Herik

Grote Kerk
10:00 uur: Ds. Wietske Tinga, Groningen, Fryske Tsjinst
Tema: "troch de dize fan de twivel hinne"
Op dizze snein hearre wy de fraach fan Johannes: 'Binne Jo de man dy't komme soe of hawwe wy in oarenien te ferwachtsjen?' En faaks is it ek wolris ús fraach. As ús deistich libben sa fier ôf liket te stean fan hoe't wy hoopten dat it wêze soe. En as God sa fier fuort liket yn ús libben. Dan kin samar de twivel foar master opslaan. Mar kekt as wy finzen sitte yn it tsjuster, brekt Gods ljocht wer troch, alle wiken in lytse flam der by. En mei it ljocht kin ek ús betrouwen wer werom komme.

Collecten zondag 5 december
Eerste rondgang: ZWO-project: Rwanda
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Eigen Jeugdwerk

Zondag 12 december, Derde Adventzondag, Gaudete
De Oase

09:30 uur: Ds. Jurgen van den Herik
12:00 uur: Oase Anders

Zuiderkerk
10:00 uur: Ds. Hans de Jong
Deze zondag wordt ook wel Gaudete genoemd, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. ‘Gaudete’ betekent in het Latijn ‘verblijdt u’. Bijzonder dat de liturgische kleur dan niet paars is, zoals de andere zondagen in de Advent, maar roze, omdat de kleur wit van Kerst zich vermengd met het paars. We lezen Lucas 1: 26 – 38 waarin we gericht worden op Maria die volop in het licht van Gods genade gezet wordt en te horen krijgt dat ze als maagd zwanger zal worden van een heel bijzonder Kind. Wat kunnen we van haar leren en van het Ave Maria en van de Rozenkrans die een grote betekenis hebben voor onze Rooms Katholieke broers en zussen?

Grote Kerk
11:00 uur: Ds. Jan Henk Hamoen
Op zondag 12 december, de tweede zondag van advent, wil ik in de kerkdienst aansluiten bij de serie kunstwerken over engelen in de Grote Kerk. Daarbij gebruik ik niet één van de daar tentoongestelde werken, maar een schilderij van de Finse kunstenaar Hugo Simberg (1873 - 1917). Hij is nog steeds een zeer geliefd kunstenaar in Finland en zijn beroemdste schilderij is 'De gewonde engel' uit 1903. Een treffend werk dat ons meeneemt op deze zondag om eens na te denken over die engel, die in de kerstverhalen zo vaak een belangrijke rol speelt als 'boodschapper van God'.

Collecten zondag 12 december
Eerste rondgang: Eigen Diaconie: Schuldhulpmaatje
Tweede rondgang: Pastoraat
Uitgang: Ouderenpastoraat

Eventuele wijzigingen in dit rooster vindt u op de website en in de nieuwsbrieven .

KERKOMROEP-webradio 
Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.
Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00 per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan linksboven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Hebt u problemen met het volgen van de videodiensten vanuit de Oase op uw PC, IPAD of Smart TV dan kan misschien de heer Klaas Kooijker u helpen, T: (06) 819 949 04.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, T: (0512) 51 08 37
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, T: (0512) 51 60 60

Nieuwsbrieven van de Deelgebieden.
Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail wijkgeoriënteerde nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden via de link onder de site van de deelgemeente met vermelding van naam en adres.